Adopcja dziecka – przewodnik po prawie rodzinnym w Polsce

Adopcja dziecka może być jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń dla każdej rodziny. Jest to niesamowity sposób, aby rozszerzyć swoją miłość i opiekę na kogoś w potrzebie i powiększyć swoją rodzinę. Jednak jest to również niezwykle skomplikowany proces, który wymaga głębokiego zrozumienia prawa dotyczącego adopcji. W Polsce prawo regulujące adopcję jest znane jako prawo rodzinne. Ten wpis na blogu zawiera przegląd tego, co musisz wiedzieć o prawie rodzinnym, jeśli rozważasz adopcję dziecka w Polsce.

Kto może adoptować?

Polski system prawa rodzinnego wprowadza wiele rozróżnień, które określają kto może adoptować dziecko. Po pierwsze, trzeba mieszkać w Polsce i spełniać określone wymagania wiekowe. Dodatkowo, samotni rodzice nie mogą adoptować dziecka, chyba że otrzymali specjalne pozwolenie od sądu. Pary muszą być w związku małżeńskim od co najmniej dwóch lat, zanim będą mogły adoptować dziecko, choć ta zasada nie ma zastosowania, jeśli są spokrewnione z dzieckiem, które chcą adoptować.

Oprócz spełnienia tych podstawowych wymagań, przyszli rodzice adopcyjni muszą również wykazać swoją stabilność finansową i charakter moralny poprzez różne dokumenty i dowody przedstawione przed sądem. Sąd będzie również potrzebował dowodu, że przyszli rodzice adopcyjni podjęli wysiłki w celu zlokalizowania wszelkich biologicznych krewnych adoptowanego dziecka, jak również uzyskania od nich zgody na adopcję (jeśli dotyczy).

Proces

Zakładając, że wszystkie kryteria zostały spełnione, wtedy przyszli rodzice adopcyjni muszą złożyć wniosek w lokalnym sądzie okręgowym. Sąd rozpatrzy wniosek i podejmie decyzję o udzieleniu lub nie zgody na adopcję w ciągu trzech miesięcy od jego otrzymania. Jeśli zgoda zostanie udzielona, rodzice będą mieli kolejne trzy miesiące, w których będą mogli sfinalizować wszystkie niezbędne formalności i zakończyć proces adopcji.

Prawa adopcyjne

Po adopcji dzieci nabywają wszystkie prawa przysługujące dzieciom biologicznym, w tym prawa do dziedziczenia, takie jak te odnoszące się do małżeńskiego prawa majątkowego, jak również prawa do dziedziczenia, jeśli chodzi o testamenty i majątki pozostawione przez zmarłych rodziców lub innych krewnych. Jeśli chodzi o władzę rodzicielską, dzieci adoptowane są traktowane dokładnie tak samo jak dzieci biologiczne – mają prawo do czułości i ochrony ze strony rodziców adopcyjnych, tak jak każde inne dziecko. Wreszcie, po przyjęciu, dzieci przyjmują swoje przybrane nazwisko, chyba że istnieje szczególna prośba jednego z rodziców, aby tego nie robić; jednak ten wyjątek nie ma zastosowania, jeśli tylko jedno z rodziców adoptuje (w tym przypadku adoptowane dziecko musi przyjąć nazwisko swojego przybranego rodzica).

Adopcja dziecka może być jedną z największych radości w życiu, ale jest to również niezwykle skomplikowany proces regulowany przez polskie prawo rodzinne – system prawa rodzinnego – który zawiera wiele przepisów dotyczących tego, kto może adoptować, jak długo trwa zatwierdzenie i jakie prawa wiążą się z samą adopcją. Zrozumienie tych zasad pomoże zapewnić, że wszystko pójdzie gładko podczas podróży w kierunku powitania nowego członka rodziny w swoim domu! Aby uzyskać więcej informacji na temat polskiego prawa rodzinnego związanego w szczególności z adopcją, proszę skonsultować się z doświadczonym prawnikiem znającym ten obszar prawa, aby zapewnić Ci poradę prawną dostosowaną do Twojej konkretnej sytuacji. prawo rodzinne Poznań