Wybór promotora to bardzo ważna decyzja, która wpływa na proces pisania pracy dyplomowej, a w efekcie na uzyskanie wykształcenia wyższego i zakończenie studiów. To osoba, z którą spędzi się dużo czasu, która będzie wsparciem i pierwszym krytykiem pracy licencjackiej, magisterskiej oraz inżynierskiej. Jednocześnie jest to permanentna i darmowa pomoc w pisaniu prac dla każdego studenta. Warto więc poświęcić chwilę, aby wybrać mądrze i nie żałować tej decyzji. Poniżej przedstawiono praktyczne porady, które mogą znacząco ułatwić ten proces.

Pomoc w pisaniu pracy. Kim jest promotor?

Promotor, to osoba, która będzie opiekunem pracy dyplomowej. Zwykle wymagane jest, aby miała tytuł doktora, chociaż niekiedy dochodzi do wyjątków (wyższe szkoły zawodowe). Najczęściej jest to osoba, która wykłada na danym kierunku studiów (istnieje także możliwość starania się o promotora spoza swojego wydziału, najczęściej wiąże się to z koniecznością napisania odpowiedniego pisma i uzyskania zgody dziekana i/lub rektora).

Zakres obowiązków promotora

Opiekunowie prac zwykle zajmują się grupą kilku studentów i studentek. Prowadzą spotkania grupowe i/lub indywidualne w zależności od przyjętych ustaleń. Zdarza się jednak, że dany promotor opiekuje się tylko jedną pracą dyplomową. Mogą też pojawić się sytuacje, kiedy jakiś wykładowca prowadzi kilka grup seminaryjnych i ma problem z organizacją czasu pracy, a więc nie poświęca wszystkim studentom odpowiedniej ilości czasu.

Warto zatem zbadać opinię o promotorze, zanim zapiszemy się do niego na zajęcia. Osoba, która nie poświęca odpowiedniej uwagi studentom, odwołuje seminaria i nie sprawdza oddawanych prac na czas nie rokuje dobrze jako promotor. Unikajmy zatem wyboru takich wykładowców i starajmy wybrać się tych, którzy przede wszystkim będą mieli dla nas czas. Ważna jest także specjalizacja, jednak dużo większe znaczenie ma zaangażowanie w pracę ze studentami. Promotor, który tylko pobieżnie orientuje się w tematyce realizowanej pracy, ale poświęca dużo czasu swoim seminarzystom będzie niewątpliwie lepszy od specjalisty w wybranej przez nas dziedzinie, którego trudno spotkać na uczelni i od którego nie da się wyegzekwować sprawdzenia pracy na czas.

Promotor powinien wytłumaczyć, na czym polega proces pisania pracy dyplomowej, przedstawić wytyczne, pomóc w wyborze tematu i weryfikować pisanie na każdym etapie. Jest to więc bardzo odpowiedzialne zadanie. Dobrze więc, gdyby taką osobę charakteryzowała cierpliwość, punktualność oraz umiejętność tłumaczenia trudnych zagadnień. Ponadto dobrze, gdyby potencjalny promotor nie miał zbyt dużej ilości obowiązków, ponieważ może mieć problem z terminowością. Warto też wspomnieć o tym, że promotor otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za swoją pracę, co powinno stanowić dla niego znaczący motywator.

Oznacza to także, że student nie powinien krępować się w korzystaniu z usług promotora. Nie robi on tego przecież pro bono, a dostaje sowite wynagrodzenie za każdego studenta. Nie krępuj my się zatem zadawać żadnych pytań, nawet takich, które wydają nam się niezbyt mądre. Promotor ma obowiązek na nie odpowiedzieć i udzielić studentowi niezbędnej pomocy. Co więcej, aktywne uczestnictwo w seminarium i szczegółowe dopytywanie o metody i techniki prowadzenia badań naukowych czy dyskusja z promotorem na temat doboru literatury do pracy są postrzegane pozytywnie. Oznacza to bowiem zaangażowanie studenta i chęć samodzielnego napisania pracy, a nie pójście na skróty i przedstawienie promotorowi pracy wykonanej przez kogoś innego. Warto zatem aktywnie uczestniczyć w seminarium i pytać promotora o wszystko.

A co w sytuacji, kiedy wysyłamy promotorowi swoją pracę, a ten ociąga się z jej sprawdzeniem? Również i w tym wypadku dbajmy o swoje i nie wstydźmy się w sposób delikatny i kulturalny ponaglić promotora, przypominając, że również nas obowiązują określone terminy i chcielibyśmy zdążyć na czas z napisaniem całej pracy, a opinia promotora jest dla nas bardzo ważna.

Dlaczego dobry promotor jest ważny podczas pisania prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich?

Wybór odpowiedniego promotora jest bardzo ważny, ponieważ ułatwia proces pisania pracy dyplomowej, a tym samym przyczynia się do uzyskania wykształcenia wyższego. Dobry promotor wytłumaczy wszelkie zawiłe i trudne kwestie, odpowie na pojawiające się pytania, a także pomoże w odnalezieniu pozycji bibliograficznych. Do jego zadań należy też dodanie na późniejszym etapie pracy do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Jego wsparcie i doświadczenie są więc nieocenione. Stanowią pomoc w pisaniu prac licencjackich oraz magisterskich. Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące kwestie od opiekuna pracy, to oszczędność czasu i ogromna pomoc. Ponadto osoba taka zwykle zna też bardzo dobrze specyfikę uczelni, co również jest niewątpliwą zaletą. Dobre relacje z promotorem sprawiają, że także późniejsza obrona jest mniej stresującym przeżyciem.

Promotor, to również pierwszy czytelnik i krytyk pracy dyplomowej. Weryfikuje błędy, nanosi poprawki i naprowadza studenta w taki sposób, aby jego praca była na odpowiednim poziomie. Taka pomoc jest bardzo cenna, szczególnie w kryzysowych sytuacjach i chwilach zwątpienia. Ważne, aby promotor systematycznie odpowiadał na maile, gdyż w przeciwnym wypadku może to powodować przestoje w procesie pisania pracy dyplomowej.

Promotor nie ma dla mnie czasu! Co robić?!

Niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy promotor ewidentnie zbywa studenta. Ten nie może uzyskać żadnej pomocy w pisaniu swojej pracy dyplomowej. Jest to sytuacja bardzo niekomfortowa, a można nawet powiedzieć wręcz dramatyczna. Trudno bowiem jest poskarżyć się na swojego promotora na uczelni. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest poszukanie profesjonalnego doradztwa metodycznego w zakresie pisania prac. Inaczej mówiąc, trzeba znaleźć sobie prywatnego promotora, który przejmie obowiązki nierzetelnego promotora z uczelni. Usługi tego typu świadczy serwis Cyber-promotor.pl, który zapewnia doradztwo metodyczne oraz kompleksową pomoc w pisaniu prac. Można zamówić tam zarówno prywatnego opiekuna swojej pracy dyplomowej (wirtualnego promotora, który udzieli konsultacji online), jak również skorzystać z nieodpłatnych poradników i webinariów, które rozwiążą większość problemów, z jakimi nie był w stanie pomóc uczelniany promotor.