Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Źródło: https://eurolider.pl/

Na czym polega pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych?

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom starającym się o takie dofinansowanie. Na początek musimy określić cel, na jaki pozyskane środki mają być przeznaczone. Z tego względu duże znaczenie ma opracowanie biznesplanu prowadzonej działalności, z uwzględnieniem właściwego uzasadnienia dla wybranego pomysłu. Podstawę stanowi też wykaz korzyści, które przyniesie docelowa inwestycja oraz zakres przestrzenny i czasowy projektu. Nie bez znaczenia pozostaje jego forma i obszar realizacji, np. na terenie powiatu, gminy, województwa czy całego kraju.

Wybór programu operacyjnego

Dofinansowania z Unii Europejskiej udzielane są w ramach różnych programów operacyjnych. Ich specyfika musi odpowiadać zapotrzebowaniu prowadzonego biznesu, które również musimy dokładnie określić. Wsparcie udzielane w ramach programu powinno umożliwiać realizację zamierzonych celów. Pomoc pod tym kątem zapewniają różne usprawnienia, takie jak Poradnik Beneficjenta w aplikacji Portalu Funduszy Europejskich. W naszej firmie oferujemy rozbudowane doradztwo inwestycyjne, możemy zapewnić Państwu pomoc przy ustalaniu najkorzystniejszego programu, a także wspólnie określić rodzaj czynności wymaganych do otrzymania dotacji z UE.

Dopełnianie formalności

Do ważnych działań należy wybór instytucji organizującej konkurs odpowiadający potrzebom przedsiębiorstwa. Nasza firma zapewnia wsparcie przy dopełnianiu wszystkich formalności, włącznie ze złożeniem wniosków w odpowiednim miejscu oraz terminie. Jesteśmy też w stanie sporządzić dokumentację dla programu, będącą podstawą dla prawidłowego opracowania aplikacji konkursowej. Pomoc przy wypełnianiu wniosku będzie szczególnie istotna dla przedsiębiorców, którzy pierwszy raz starają się o dotację. Formularz ten należy dostarczyć w formie elektronicznej i papierowej, uzupełniając go o niezbędne załączniki – harmonogram realizacji, biznesplan, stadium wykonalności czy analizę finansową. Wszystkie te dokumenty są następnie oceniane pod kątem merytorycznym i formalnym, celem sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami, wykonalności czy poprawnej treści. Z reguły wniosek ten oceniany jest do trzech miesięcy.