Radca Prawny a Adwokat – z czyich usług korzystać?

Powszechnie wiadomo, czym zajmuje się sędzia, ale rozróżnienie między radcą prawnym a adwokatem nie jest tak oczywiste. W dzisiejszych czasach te dwa zawody są prawie nie do odróżnienia, ale historycznie miały różne role. Adwokat podobnie jak i radca prawny, jest profesjonalnie przygotowany do udzielania porad w sprawach prawnych i reprezentowania klientów w sądzie. Adwokat ma bardziej zaawansowany poziom certyfikacji niż radca prawny, ale oba zawody reprezentują klientów w sądach niższej instancji.

Adwokat a radca prawny

Na ogół ludzie łączą zawód adwokata ze sprawami karnymi i rodzinnymi. Przyjmuje się, że radcy prawni oferują głównie usługi dla przedsiębiorstw. Jest to błędne przeświadczenie, jednak ma pewne podstawy w przeszłości. W Polsce system świadczenia pomocy prawnej i zawodu prawnika jest bardziej złożony niż w innych krajach, ponieważ istnieją dwa odrębne zawody służące świadczeniu pomocy prawnej, a mianowicie radca prawny i adwokat, podczas gdy w większości krajów występuje tylko jeden, uniwersalny zawód. Niemniej jednak, doświadczenie adwokatów i radców prawnych, jak również sposób, w jaki praktykują, pozostają prawie takie same, więc żaden z nich nie jest koniecznie „lepszy” od drugiego. Prawnicy mogą być zarówno adwokatami, jak i radcami prawnymi. Adwokat jest zwykle kompetentny do obsługi wyższych spraw sądowych i ma wyższy stopień kwalifikacji niż radca prawny, ale nadal pracują razem w środowisku sądowym.

Mecenas a adwokat

Kim więc jest mecenas? Dawniej, tytuł mecenasa przysługiwał wyłącznie adwokatom. Już w XVI wieku płatnych zastępców procesowych nazywano „procuratores mercenarii”. Od tego terminu wywodzi się słowo „mecenas” – rozpowszechnione już w XVIII wieku. Mecenas to zwrot wyłącznie grzecznościowy, nieuregulowany prawnie, oddający szacunek osobie wykonującej zawód prawniczy lub posiadającej umocowanie do występowania przed sądem w imieniu innej osoby. Tytuł mecenasa można używać zatem zarówno w odniesieniu do adwokata jak i do radcy prawnego. Terminy mecenas a adwokat czy radca prawny, są dzisiaj stosowane, w języku potocznym, w dużej mierze zamienne. Choć zwracając się bezpośrednio do radcy prawnego czy adwokata powiemy raczej „Panie mecenasie”, niż „Panie adwokacie” czy „Panie radco”. Adwokat Bochnia i radca prawny to bowiem tytuły zawodowe, zaś mecenas to tytuł wyłącznie grzecznościowy. W języku urzędowym słowo „mecenas” nie występuje w ogóle i we wszystkich dokumentach, protokołach itd. pełnomocników tytułuje się adwokatami i radcami prawnymi.