Rodzaje afazji i ich objawy

Czym jest afazja?

Afazja to zaburzenie mowy, które spowodowane jest uszkodzeniem mózgu. Może dotknąć zarówno dzieci, jak i dorosłych, niezależnie od płci. Afazja często utrudnia lub uniemożliwia komunikację, warto więc poznać jej rodzaje i objawy, aby móc jak najwcześniej zastosować odpowiednie metody leczenia.

Najczęściej afazja występuje po udarze mózgu, ale może być również wynikiem urazu głowy, guzów mózgu czy chorób neurodegeneracyjnych. Pacjenci z afazją borykają się z problemami związanych z formułowaniem zdań, czytaniem, pisaniem, a nawet ze zrozumieniem mowy.

Rodzaje afazji

Wyodrębnia się kilka typów afazji, które różnią się zakresem objawów. Do najważniejszych z nich należą: afazja Broca, afazja Wernickego, afazja globalna, afazja amnestyczna oraz afazja mieszana.

Afazja Broca, nazywana także afazją wydolnościową, charakteryzuje się znacznymi trudnościami w mówieniu i pisaniu, natomiast rozumienie mowy jest relatywnie zachowane. Afazja Wernickego, zwana również afazją płytką lub reaktywną, objawia się zaburzeniem rozumienia mowy przy płynnym, ale często niezrozumiałym dla otoczenia wypowiedzeniach. Afazja globalna to najcięższa postać zaburzeń, pacjenci z tym schorzeniem mają problemy z mówieniem, pisaniem oraz rozumieniem mowy. W afazji amnestycznej najpoważniejsze problemy dotyczą wyszukiwania słów, a afazja mieszana łączy w sobie objawy różnych typów afazji.

Najczęściej występujące objawy afazji

Symptomy afazji zależą od rodzaju zaburzenia, ale istnieją pewne objawy, które są charakterystyczne dla większości typów tego schorzenia. Są to m.in. problemy z formułowaniem wypowiedzi, trudności w dobieraniu odpowiednich słów, problemy z pisaniem, czytaniem i odczytywaniem tekstu oraz zrozumieniem mowy innych osób.

Objawy afazji mogą być różne dla różnych osób. Niektóre osoby mogą mieć problemy z mówieniem, ale nie mają problemów z rozumieniem, co mówią inni. Inne osoby mogą mieć problemy z czytaniem i pisaniem, ale nie z mówieniem. Taki stan rzeczy utrudnia diagnozę, ale dzięki monitorowaniu naszego otoczenia i umiejętności reagowania na pierwsze oznaki choroby, możemy skutecznie przeciwdziałać dalszemu postępowaniu schorzenia.

Diagnoza i leczenie afazji

Diagnoza afazji opiera się na obserwacji symptomów, szczegółowym wywiadzie medycznym oraz badaniach neuropsychologicznych. Ważne jest, aby na objawy afazji zwrócić uwagę, jak najszybciej zwrócić się o pomoc do specjalisty i rozpocząć leczenie.

Terapia afazji to proces długotrwały, wymagający od pacjenta i jego bliskich wielkiego zaangażowania. W dużej mierze polega ona na rehabilitacji logopedycznej, której celem jest przywrócenie jak największej samodzielności w komunikacji. Bardzo ważne jest, aby terapia była dopasowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.