Wyniki ankiet – analiza statystyczna

Przeprowadzenie ankiety jest dopiero początkiem pracy nad nią. Nie licząc oczywiście pracy, jaka wiąże się z przygotowaniem takiej ankiety. Żeby możliwa była analiza statystyczna ankiet, konieczne jest przeanalizowanie każdej ankiety. Zbiera się wtedy odpowiedzi, jakich udzielali ankietowani i porównuje się ich powtarzalność.

Te odpowiedzi, których jest najwięcej i najmniej, umieszcza się w tabelach i wykresach. Nie zapomina się i o tych odpowiedziach, które pojawiały się sporadycznie. Wyniki z ankiet przestawia się formie liczbowej i procentowej. Bierze się pod uwagę ilość badanych i ilość wskazanych odpowiedzi. Powtarzalność odpowiedzi sugeruje to, jakie jest najpopularniejsze spojrzenie na dany problem. Przekazuje informację o najbardziej typowych zachowaniach. Analiz z ankiet zawsze porównuje się z wcześniej uzyskanymi informacjami na dany temat.